Педагогічна виставка
2020 року

Тема: Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень.

Мета: пошук ефективних шляхів підвищення якості освіти, узагальнення інноваційного досвіду освітньої діяльності щодо реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти.

Концепція педагогічної виставки: реалізація вимог концепції Нової української школи, нових державних стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачають здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Made on
Tilda